Rejestr wpłat

Lp. Data wpisu Data wpłaty Imię i nazwisko Miejscowość zamieszkania Kwota wpłaty Łączna kwota wpłat
1. 2020-05-09 2020-04-10 Mirosław Piotrowski Lublin 1000 zł 1000 zł
2. 2020-05-09 2020-05-08 Mirosław Piotrowski Lublin 7200 zł 8200 zł

Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego (art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego). Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112): „Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.

 

Podstawa prawna: Art. 102 § 1. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112, ze zm.).