Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego:

Leszek Bogdan Szymański

 

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:

Edyta Prokurat

 

Siedziba Komitetu Wyborczego:

ul. Aleje Racławickie 11, 20-059 Lublin

 

Rejestr zaciągniętych kredytów:

Brak danych
 

 

Rejestr wpłat

Aktualizacja: 2020-05-09

 

Gospodarkę finansową komitetu prowadzi i ponosi za nią pełną odpowiedzialność pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego (art. 127 § 1 Kodeksu wyborczego). Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu wyborczego, z dnia 05.01.2011 (Dz.U. 2011.21.112): „Bez pisemnej zgody Pełnomocnika Finansowego nie można zaciągać żadnych zobowiązań finansowych w imieniu i na rzecz komitetu”.

 

Podstawa prawna: Art. 102 § 1. Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r., nr 21, poz. 112, ze zm.).